piątek, 21 października 2011

Nowości z Biblioteki Głównej UMK

Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami, które otrzymaliśmy od Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu w ramach wymiany. Poniżej prezentujemy kilka z nich:


fot. i info: strona www wydawnictwa umk


Rozważania o smaku artystycznym / Poklewski Józef, de Rosset Tomasz F.
Pojęcie "dobrego smaku" czy też "dobrego gustu" w mowie potocznej, zgodnie z tradycją dawnych uczonych rozpraw, używane jest na oznaczenie wrodzonych, albo kiedy indziej nabytych kwalifikacji człowieka, które pozwalają mu na bezbłędne dostrzeżenie, właściwą ocenę i wybór rzeczy (dzieła sztuki, biżuteria, ubranie), otoczenia (pejzaż, mieszkanie), zwrotów językowych itd. najbardziej pięknych, eleganckich, stosownych.

Wszystko otwarte na nowo. Teoria Aktora-Sieci i filozofia kultury /Abriszewski Krzysztof.
Filozofia, jak mówią filozofowie, wywodzi się z wątpliwości i zdziwienia. Powyższe wątpliwości doprowadziły mnie do pytań już wymienionych, a także szeregu innych - jak wyglądały historyczne formy uprawiania filozofii? Dlaczego dzisiaj wygląda ona tak, jak wygląda? Dlaczego obecnie filozofia jest w pierwszym rzędzie historią filozofii? Na czym polega pokrewieństwo filozofii i nauki?

Aktor i jego postać ekranowa. Aktorstwo ery kina niemego w teorii i refleksji krytycznej / Skrzypczak Piotr.
Książka Piotra Skrzypczaka jest bez wątpienia najpoważniejszą pracą poświęconą aktorstwu filmowemu, jaka do tej pory powstała w Polsce, i jak na taką skalę książką jedyną. Cóż bowiem opisywać: aktora, artystę, gwiazdę, człowieka uwikłanego w przemysł kinematograficzny, role itd.? Potencjalna wielość wyborów stanowi w gruncie rzeczy kłopot metodologiczny.

Nowe media we współczesnym społeczeństwie /red. Jeziński Marek, Seklecka Aleksandra, Wojtkowski Łukasz.
Książka Nowe media we współczesnym społeczeństwie stanowi zbiór artykułów mających na celu przedstawienie zależności między fenomenem nowych mediów a społeczeństwem.
Swoje rozważania w przedmiotowej kwestii prezentują przedstawiciele wielu dziedzin nauki, m.in. socjologii, filozofii, politologii, językoznawstwa czy prawa. W książce znalazły się artykuły mające na celu analizę nie do końca jeszcze rozpoznanej tematyki nowych mediów i różnorodnych aspektów ich użycia w grze politycznej i interakcjach międzyludzkich.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz