wtorek, 29 marca 2011

Nowy numer Glissando - #17

Jak połączyć to, co Pan Bóg rozłączył? Odpowiedzi dostarcza nowe "Glissando" 17/2011.


Glissando jest popularyzatorskim pismem poświęconym wszystkim ambitnym zjawiskom muzyki współczesnej oraz innym sztukom prezentowanym w związku
z nią.

Numer otrzymaliśmy od wydawnictwa podczas CoCArt Music Festival 3.

czwartek, 24 marca 2011

Nowości z BWA Wrocław

W ramach wymiany pozyskaliśmy dwa cenne wydawnictwa:

Książkę Zbigniew Libera - Prace z lat 1982-2008 oraz płytę dvd NATALIA LL. Zapraszamy do czytania i oglądania z bliska ;)Zbigniew Libera - Prace z lat 1982-2008
"Jest to pierwsza publikacja tak szczegółowo opisująca całość dokonań artysty. Zawiera teksty krytyczne autorstwa m.in. Piotra Piotrowskiego, Łukasza Rondudy, Doroty Monkiewicz oraz Zbigniewa Libery. W publikacji znajdą Państwo również bogato ilustrowane kalendarium i szczegółową biografię artysty oraz album prac prezentowanych często po raz pierwszy w Polsce"


NATALIA LL
- płyta DVD dokumentująca filmy i działania performance artystki

Nakładem BWA Wrocław ukazała się płyta DVD zawierająca wybór twórczości filmowej i performance Natalii LL, artystki zaliczanej do światowej czołówki w tych dziedzinach.

Zawartość DVD Natalia LL – Filmy / Films

Filmy / Films:
Rejestracja permanentna czasu / Permanent Measurement of Time
Rejestracja permanentna co 1 km autostrady E 22 / Permanent Measurements every 1 km of the E 22 Motorway
Sztuka konsumpcyjna / Consumer Art
Impresje / Impressions
Sztuczna rzeczywistość / Artificial Reality
Ruchliwy kwiat / Moving Flower
Żarłoczne koty / Voracious Cats
Marzenia Brunhildy / Brunhild’s Dreams
Żywa galeria / Living Gallery

Performances:
Punkty podparcia / Points of Support
Piramida / Pyramid
Europa / Europe
Sztuka i wolność / Art and Freedom
Przestrzeń paniczna, opera w trzech aktach / Panic Space, Opera in Three Acts
Menego
Śnienie / Dreaming

Dokumentacja wystaw / Documentation of Exhibitions:
Wernisaż w Galerii Permafo / Exhibition in Galeria Permafo
Energia przestrzeni / Energy of Space
Transgresje / Transgressions
Całość części / Part of the Whole

piątek, 18 marca 2011

Dar Fundacji Tumult

Otrzymaliśmy od Fundacji Tumult z Torunia ogromny karton książek i czasopism - około 80 egzemplarzy. Wśród nich polskie i zagraniczne katalogi towarzyszące wystawom, festiwalom, konkursom, a także biografie, monografie oraz numery prestiżowego magazynu o kinie American Cinematographer z lat 2006-2008.
Zapraszamy do Czytelni.

środa, 16 marca 2011

Manifest Czytelni imienia Sömmerringów

Czytanie na głos, czytanie po cichu, umiejętność gromadzenia w pamięci prywatnych bibliotek zapamiętywanych słów to zadziwiające zdolności, które przyswajamy sobie niepoznanymi do końca metodami. Zdolność ta jest procesem kumulatywnym, a kumulacja odbywa się w postępie geometrycznym. Każda nowa lektura wzbogaca poprzednie, odkrywając jedną historię niecierpliwie czeka się na następną. My, dzisiejsi czytelnicy, którym wmawia się, że grozi nam wymarcie, musimy się dopiero dowiedzieć, czym właściwie jest czytanie. Jak pisał Italo Calvino, czytać – to znaczy zbliżać się do czegoś, co właśnie powstaje. Kontakt z książką ma zawsze aspekt twórczy, jest kreacją pamięci, sposobem na to, by nie podchodzić do świata obojętnie. Czytać to znaczy żyć.

Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu jest interdyscyplinarnym miejscem prezentującym najciekawsze aspekty kultury współczesnej. Zachodząca tu na różne sposoby produkcja wiedzy, poprzez duże wystawy, eventy, warsztaty czy publikacje, tworzy pewien oddźwięk, ślad, który zwykle przynosi coś więcej niż stawka wyjściowa. Powstają dyskusje i teksty towarzyszące wystawom, ich relacje, recenzje i krytyka, narasta szeroki zakres dokumentacji instytucji. Akumulacja i produkcja wiedzy wynikająca z działalności merytorycznej CSW wymaga poszerzania pola o nowych odbiorców oraz edukacji wokół nowopowstających tematów, wątków i asocjacji. Kolejnym krokiem w tym kierunku jest nowe miejsce w CSW – Czytelnia imienia Sömmerringów.

Miejsce to ma tworzyć szczególny punkt na czytelniczej mapie Torunia. W węższym zakresie jej podstawową funkcją jest zbieranie i udostępnianie książek i czasopism z całego świata, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej. Charakter samego miejsca, jak i dobór zbiorów ma być tu przede wszystkim zapleczem instytucji dla popularyzacji kultury współczesnej, edukacji naszych młodszych i starszych odbiorców. W szerszym zakresie, Czytelnia ma wykraczać poza swą tradycyjnie rozumianą rolę, włączając projekty badawcze oraz edukację opartą o tradycje samokształceniowe, która ma na celu wspieranie niezależnych i krytycznych postaw myślowych. Projekty badawcze i otwarte seminaria nie będą opierały się na wspólnym opowiadaniu historii i samokształceniu, gdzie zarówno rzekomy mistrz, jak i uczeń nabierają doświadczenia i dowiadują się nowych rzeczy.

Pole sztuki nie jest miejscem, gdzie sprawdzanie faktów przychodzi łatwo i często osobiste przekonania przedkładane są ponad konwencje. Wszystko to sprawia, że sztuka współczesna i szerzej - kultura wizualna skutecznie wymykają się kategoriom. Paradoksalnie to, co jest obecnie jednym z jej najistotniejszych aspektów, staje się źródłem wielu nieporozumień. Sztuka współczesna jest w potocznym rozumieniu synonimem czegoś niezrozumiałego, elitarnego. Łatwo jednak wyjść z tego stereotypu, patrząc na drugą szalę wagi. Współczesny „użytkownik” miasta czy też mediów nie jest nastawiony krytycznie do tego co mu się serwuje, pasywnie godzi się na zastaną sytuację, przez co odstępstwa od standardowego spektaklu budzą jego wątpliwości. Inaczej niż w przypadku zanieczyszczenia akustycznego, nikt nie dba w Polsce o „ekologię”, ani o edukację dotyczącą przestrzeni wizualnej, tak w sferze publicznej, jak i prywatnej, w domach z włączoną telewizją. Misją Czytelni CSW jest zatem „celebrowanie świadomości” i krytycznego nastawienia wobec otaczającej nas kultury wizualnej, czytania i wyciągania wniosków nie tylko z tekstów, ale też obrazów.

Kluczowymi postaciami dla przedsięwzięcia są tu osoby patronujące Czytelni – Margarethe Elizabeth i Samuel Thomas Sömmerring. Oboje byli związani z Toruniem – kobieta-artystka oraz antropolog i wynalazca, którzy skupiają w swym dorobku sporą część wątków wchodzących w pole zainteresowań badawczych kolektywu kuratorskiego CSW. Zapomniana, pruska historia miasta i mieszkających w nim ludzi, czy fundamentalne dla systematyki widzenia odkrycie „plamki żółtej” przez Sömmerringa to tylko wierzchołki góry lodowej, która zaznacza potencjał tego miasta.

Czytelnia jest jednocześnie nowoczesnym miejscem dystrybucji informacji na temat kultury wizualnej, miejscem badań, archiwum i gabinetem osobliwości, który wyrwie odwiedzających ją czytelników z opatrzonej codzienności. Prezentujemy książki, które jak pisał Kafka, kąsają nas i żądlą, zmuszają do myślenia. Gromadzimy tu wciąż rosnący zbiór publikacji z zakresu sztuki współczesnej i kultury wizualnej opatrzony funkcjonalnym systemem katalogowania, w sali z przyjaznym oświetleniem i wygodnymi meblami. Zbiór jest rozwijany poprzez kilka porządkujących go kategorii, jak: Kultura wizualna i sztuka, Katalogi i monografie oraz Wyspy książek kompletujące wybrane zagadnienia. Oprócz tego wystawy tematyczne, eventy, czasopisma z całego świata, słowniki, stanowiska komputerowe, czytniki e-book oraz wifi.

wtorek, 15 marca 2011

Książki Iwony Chmielewskiej

Toruńska ilustratorka i autorka książek dla dzieci podarowała Czytelni CSW kilka swoich autorskich dzieł wydanych w Korei - m.in. "Niebieska laseczka. Niebieska skrzyneczka","An Accident", "W połowie pełna, w połowie pusta", "Myślący alfabet angielski" oraz "Cztery strony czasu" - książka o Toruniu.
Książki ilustrowane przez Iwonę Chmielewską ukazały się w Korei Południowej w nakładzie 100 tysięcy egzemplarzy.
W 2011 roku na światowych targach książki dziecięcej w Bolonii - Bologna Ragazzi Award 2011 - ilustratorka zdobyła główną nagrodę w kategorii non fiction za książkę "A house of the mind: maum" z tekstem Kim Hee-Kyung (wyd. Changbi Publishers, Korea).

środa, 2 marca 2011

Dostęp do platformy IBUK.PL

Od 1 marca br. Czytelnia Centrum Sztuki Współczesnej posiada miesięczny dostęp testowy do internetowej Czytelni Ibuk.pl. IBUK to pierwsza w Polsce czytelnia on-line książek naukowych i podręczników akademickich w języku polskim.
Osoba chcąca korzystać z platformy Ibuk.pl musi posiadać konto biblioteczne w Czytelni CSW.
Posiadamy dostęp do następujących działów:

  • Nauki humanistyczne (m. in. Historia, Kulturoznawstwo, Religioznawstwo, Kultura i sztuka)
  • Nauki społeczne (tylko Socjologia i Filozofia)
  • Informacja naukowa
Na dzień startowy jest to 471 pozycji.

Z czytelni ibuk.pl można korzystać z terminali znajdujących się w Czytelni CSW oraz z komputerów domowych po uzyskaniu hasła zdalnego dostępu od bibliotekarza Czytelni.