czwartek, 31 maja 2012

Nowości książkowe - maj

W tym miesiącu do naszej Czytelni trafiło kilkadziesiąt nowych książek oraz czasopism, m.in. z Muzeum Narodowego w Szczecinie, Akademii Sztuk Pięknych z Gdańska i Poznania, bydgoskiego Muzeum Okręgowego a także z Istanbul Modern Sanat Muzesi.
Poniżej prezentujemy kilka z nich. 


fot. i info: strony www wydawnictw.


Romantyczna nieskończoność : studium identyfikacji pojęcia / Mirosław Strzyżewski ; wstęp i oprac. materiału ikonograficznego Agnieszka Markuszewska.

Część I jest naukowym opracowaniem badanego pojęcia, merytorycznym przygotowaniem czytelnika do następnych etapów lektury i wprowadzeniem na tory myślenia o kategorii nieskończoności od czasów starożytnych do romantyzmu, na której to epoce szczególnie skupiła się uwaga badacza
Część II to skromna autorska antologia utworów wybranych pod kątem omawianego zagadnienia ogranicza się do twórców rodzimych epoki romantyzmu, czyli: Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego i Norwida.

Część III zawiera wybrane przez Agnieszkę Markuszewską reprodukcje obrazów, których autorami są m.in.: C.D. Friedrich, K.F. Schinkel, J.M.W. Turner, T. Cole, W. Blake.
 


Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku : kierunki kształcenia / red. Krzysztof Gliszczyński.

Informator o kierunkach studiów na ASP Gdańsku.


Lokomotywa - wpływ kultury na rozwój lokalny / red. Agata Smalcerz.

Publikacja wydana w ramach projektu „Lokomotywa - strategia rozwoju klastrów", będąca jego podsumowaniem. Katalog w wersji polsko-angielskiej zawiera wstęp Prezydenta Miasta Bielska-Białej Jacka Krywulta, teksty Agaty Smalcerz, Marcina Jabłońskiego, Justyny Łabądź i Anny Bednarskiej, traktujące o wpływie kultury na rozwój lokalny i związanymi z nią inicjatywami klastrowymi, które powstają na całym świecie. Umieszczone zostało w nim również kalendarium wydarzeń wiążących się z projektem, opatrzone bogatym zbiorem zdjęć. 


An alphabetical Greenaway / concept and text Peter Greenaway ; transl. Marzena B. Guzowska. Kla-man : Instytut Sztuki Wyspa 2010 / red. Krzysztof Gutfrański ; tł. Barbara Howard et al.

Monografia składa się z 256 bogato ilustrowanych stron, zawiera eseje, wywiady, archiwum oraz szeroką dokumentację twórczości artysty. Teksty i rozmowy zostały spisane i przeprowadzone przez Kubę Szredera, Waldemara Baraniewskiego, Romana Dziadkiewicza, Dieter Roelstraete, Hadas Maor, Gabrielę Salgado, Artura Żmijewskiego, Łukasza Gorczycę, Krzysztofa Gutfrańskiego, Kamilę Wielebską oraz Anetę Szyłak


Design - Antydesign 2009 : Dolnośląskie wystawy sztuki / red. Beata Głowala.

Co jest designem, a co nim nie jest? Jakie działanie, jaki zamysł twórczy sprawia, że możliwe jest zaklasyfikowanie do jednej czy do drugiej grupy? Na ile użyteczność czy bezużyteczność uzasadnia status przedmiotu? Niezależnie od pytań i wątpliwości formuła Design – Antydesign włączył się w dyskusję nad znaczeniem i rozumieniem słowa: design.
Do wystawy konkursowej zakwalifikowano około 100 prac 50 artystów, związanych z regionem dolnośląskim, nie tylko członków ZPAP.Analiza filmu / Jacques Aumont, Michel Marie ; przekł. Maria Zawadzka.
 
Autorzy postrzegają analizę filmu jako szczególny rodzaj dyskursu o filmie, który należy odróżnić od teorii filmu, krytyki filmowej i interpretacji. W syntetyczny sposób omawiają najważniejsze metody analizy filmu: analizę tekstualną, analizę narratologiczną, analizę dźwięku i obrazu oraz psychoanalizę. W toku wykładu wskazują wady i zalety każdej z metod oraz omawiają historię jej powstania i rozwoju. Książkę wzbogacają liczne ilustracje, a także bogata bibliografia po każdym rozdziale.


Zapraszamy! ;)

środa, 30 maja 2012

Warsztaty Szybkiego Czytania: fotorelacja

Podczas Tygodnia Bibliotek w naszej czytelni zostały zorganizowane - wspólnie z toruńską Akademią Nauki - Warsztaty z Szybkiego Czytania. Oto kilka zdjęć z warsztatów.

W czasie trwania Tygodnia odbył się także konkurs na Mapę Myśli. Gratulujemy zwycięzcom! ;)

poniedziałek, 14 maja 2012

Euro 2012 – uliczny karnawał czy kibicowanie tradycyjne?

We wtorkowy wieczór zapraszamy na panel dyskusyjny dotyczący badań kibiców piłki nożnej, realizowanych przez socjologów z Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Uczestnicy panelu postarają się odpowiedzieć na pytania - Dlaczego kibicowanie klubom i reprezentacjom piłkarskim to tak ważny obszar współczesnego życia społecznego na całym świecie? Dlaczego piłka nożna to przedmiot szczególnego zainteresowania milionów Polaków? Czy kibicowanie, podobnie jak inne sfery naszego życia, zostaje poddane konsumeryzmowi? Czy w byciu kibicem jest jeszcze miejsce na autentyczną wspólnotowość, czy jedynie na kupowanie kolejnych klubowych i reprezentacyjnych gadżetów? Czy słuszne są obawy, że podczas Euro 2012 stadiony w Polsce i na Ukrainie zostaną zdemolowane przez tak zwanych pseudokibiców?

 
wtorek, 15 maja, godz. 18.00, Czytelnia imienia Sömmerringów w CSW

W spotkaniu udział wezmą:
  • dr Dominik Antonowicz, socjolog z UMK w Toruniu
  • dr Radosław Kossakowski, socjolog z UG w Gdańsku
  • Michał Karaś, dziennikarz Stadiony.net
  • dr Piotr Siuda, socjolog z UKW w Bydgoszczy (prowadzący debatę)

wtorek, 8 maja 2012

Filozofia sztuki: Ekoestetyka

środa, 9 maja, godz. 18.00, Czytelnia imienia Sömmerringów w CSW

Tematem najbliższego spotkania będzie Ekoestetyka. 
Na wartości związane z pięknem przyrody podobno wrażliwy jest każdy. Nie potrzeba szczególnego wykształcenia, aby rozbudzić w sobie umiłowanie natury. Tak przynajmniej pouczała nas nauka o jej pięknie. Coraz częściej jednak wskazuje się na to, iż sfera kultury ingeruje w społeczną postawę wobec natury sprawiając, że wydaje się ona nie pierwotna, lecz wtórna. Czy na egzotycznej wycieczce nie podziwiamy krajobrazu dlatego, że spełnia on wyobrażenia, które wynieśliśmy z oglądania zdjęć w katalogu? O tym co dla nas bardziej naturalne – sferze natury czy kultury, wartościach związanych ze świadomością ekologiczną, przesłaniu ekologicznym współczesnej estetyki i innych związanych z tymi tematami zagadnieniami porozmawiamy na najbliższym spotkaniu z filozofii sztuki.