niedziela, 17 kwietnia 2011

Nowości z CSW Zamek Ujazdowski

W ramach współpracy z Centrum Sztuki Współczesnej na Zamku Ujazdowskim w Warszawie otrzymaliśmy kilka znaczących pozycji książkowych które prezentujemy poniżej.

fot. Archiwum CSW Zamek Ujazdowski


Nowe zjawiska w sztuce polskiej po 2000 roku. Red. Grzegorz Borkowski, Adam Mazur, Monika Branicka. Wydanie 2 uzupełnione, Warszawa 2008

Leksykon prezentuje sylwetki 71 najbardziej intrygujących osobowości polskiej sztuki, Eseje prowadzą narrację i proponują pojęcia wyjaśniające materiał w nim zawarty. Przestrzeń nowych zjawisk w sztuce polskiej tworzą przenikające się konstelacje aktywności artystycznych. Obrazuje je schematyczna Mapa, umieszczona między Esejami i Leksykonem.


Dystrybucja nooawangardy - Manifest Nooawangardy. Sztuka w Dobie Kapitalizmu Kognitywnego, Posthumanizmu i Nauk o Złożoności. Red. Łukasz Ronduda.
Warszawa 2010

Książka zawiera szereg tekstów analizujących manifest nooawangardy i nowej autonomii sztuki napisany przez grupę artystów (Agnieszka Kurant, Janek Simon, Oskar Dawicki), naukowców (Andrzej Nowak), kuratorów (Łukasz Ronduda), teoretyków kultury (Edwin Bendyk) i architektów (Aleksandra Wasilewska) w sierpniu 2009 roku.
Autorzy tekstów analizują manifest nooawangardy w odniesieniu do kategorii posthumanizmu, kapitalizmu kognitywnego i nauk o złożoności, wspólnie z autorami manifestu podejmują refleksję nad obecnymi przemianami sztuki w kontekście najaktualniejszych pojęć i kategorii opisujących współczesny, złożony świat.


Stanisław Ignacy Witkiewicz. Marginalia filozoficzne.
Warszawa 2004

Publikacja przedstawia nieznane do tej pory formy aktywności twórczej Stanisława Ignacego Witkiewicza - prezentuje notatki i rysunki wykonywane przez niego w latach trzydziestych na marginesach czytanych książek filozoficznych. W marginaliach Witkacego komentarze dotyczące studiowanego tekstu, niekiedy bardzo dowcipne, przeplatają się z zapiskami o charakterze osobistym; wykonane na obrzeżach stron rysunki, pełniące niekiedy funkcję ilustracji, przywodzą na myśl motywy znane z jego obrazów.


Serdecznie zapraszamy do Czytelni!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz