piątek, 22 czerwca 2012

Promocja pisma AVANT - awangarda filozoficzno-naukowa
piątek, 29 czerwca, godz. 17.00, Czytelnia imienia Sömmerringów w CSW

AVANT to jak na razie jedyne krajowe czasopismo poświęcone nowym trendom w badaniach interdyscyplinarnych, które dotyczą dziedziny kognitywistyki, filozofii, psychologii, socjologii oraz badań nad praktyką artystyczną.
Czasopismo publikuje m.in.: przekłady debiutantów, oceniane przez konsultantów językowych i merytorycznych a także wywiady, przeprowadzane z ważnymi lub obiecującymi postaciami nauki, filozofii i sztuki. Natomiast szczególnym znakiem firmowym czasopisma jest współpraca z awangardowymi artystami-plastykami którzy oprawiają swoją twórczością zarówno okładki, jak i wnętrza numerów.

Spotkanie promocyjne uświetni premiera pierwszego na świecie spotu filozoficznego, możliwość nabycia tomu czasopisma (limitowany nakład), a przede wszystkim – atrakcyjne multimedialne wystąpienia zaproszonych naukowców.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz