czwartek, 31 maja 2012

Nowości książkowe - maj

W tym miesiącu do naszej Czytelni trafiło kilkadziesiąt nowych książek oraz czasopism, m.in. z Muzeum Narodowego w Szczecinie, Akademii Sztuk Pięknych z Gdańska i Poznania, bydgoskiego Muzeum Okręgowego a także z Istanbul Modern Sanat Muzesi.
Poniżej prezentujemy kilka z nich. 


fot. i info: strony www wydawnictw.


Romantyczna nieskończoność : studium identyfikacji pojęcia / Mirosław Strzyżewski ; wstęp i oprac. materiału ikonograficznego Agnieszka Markuszewska.

Część I jest naukowym opracowaniem badanego pojęcia, merytorycznym przygotowaniem czytelnika do następnych etapów lektury i wprowadzeniem na tory myślenia o kategorii nieskończoności od czasów starożytnych do romantyzmu, na której to epoce szczególnie skupiła się uwaga badacza
Część II to skromna autorska antologia utworów wybranych pod kątem omawianego zagadnienia ogranicza się do twórców rodzimych epoki romantyzmu, czyli: Mickiewicza, Słowackiego, Krasińskiego i Norwida.

Część III zawiera wybrane przez Agnieszkę Markuszewską reprodukcje obrazów, których autorami są m.in.: C.D. Friedrich, K.F. Schinkel, J.M.W. Turner, T. Cole, W. Blake.
 


Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku : kierunki kształcenia / red. Krzysztof Gliszczyński.

Informator o kierunkach studiów na ASP Gdańsku.


Lokomotywa - wpływ kultury na rozwój lokalny / red. Agata Smalcerz.

Publikacja wydana w ramach projektu „Lokomotywa - strategia rozwoju klastrów", będąca jego podsumowaniem. Katalog w wersji polsko-angielskiej zawiera wstęp Prezydenta Miasta Bielska-Białej Jacka Krywulta, teksty Agaty Smalcerz, Marcina Jabłońskiego, Justyny Łabądź i Anny Bednarskiej, traktujące o wpływie kultury na rozwój lokalny i związanymi z nią inicjatywami klastrowymi, które powstają na całym świecie. Umieszczone zostało w nim również kalendarium wydarzeń wiążących się z projektem, opatrzone bogatym zbiorem zdjęć. 


An alphabetical Greenaway / concept and text Peter Greenaway ; transl. Marzena B. Guzowska. Kla-man : Instytut Sztuki Wyspa 2010 / red. Krzysztof Gutfrański ; tł. Barbara Howard et al.

Monografia składa się z 256 bogato ilustrowanych stron, zawiera eseje, wywiady, archiwum oraz szeroką dokumentację twórczości artysty. Teksty i rozmowy zostały spisane i przeprowadzone przez Kubę Szredera, Waldemara Baraniewskiego, Romana Dziadkiewicza, Dieter Roelstraete, Hadas Maor, Gabrielę Salgado, Artura Żmijewskiego, Łukasza Gorczycę, Krzysztofa Gutfrańskiego, Kamilę Wielebską oraz Anetę Szyłak


Design - Antydesign 2009 : Dolnośląskie wystawy sztuki / red. Beata Głowala.

Co jest designem, a co nim nie jest? Jakie działanie, jaki zamysł twórczy sprawia, że możliwe jest zaklasyfikowanie do jednej czy do drugiej grupy? Na ile użyteczność czy bezużyteczność uzasadnia status przedmiotu? Niezależnie od pytań i wątpliwości formuła Design – Antydesign włączył się w dyskusję nad znaczeniem i rozumieniem słowa: design.
Do wystawy konkursowej zakwalifikowano około 100 prac 50 artystów, związanych z regionem dolnośląskim, nie tylko członków ZPAP.Analiza filmu / Jacques Aumont, Michel Marie ; przekł. Maria Zawadzka.
 
Autorzy postrzegają analizę filmu jako szczególny rodzaj dyskursu o filmie, który należy odróżnić od teorii filmu, krytyki filmowej i interpretacji. W syntetyczny sposób omawiają najważniejsze metody analizy filmu: analizę tekstualną, analizę narratologiczną, analizę dźwięku i obrazu oraz psychoanalizę. W toku wykładu wskazują wady i zalety każdej z metod oraz omawiają historię jej powstania i rozwoju. Książkę wzbogacają liczne ilustracje, a także bogata bibliografia po każdym rozdziale.


Zapraszamy! ;)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz