niedziela, 11 marca 2012

Filozofia sztuki - Postmodernizm


środa 14 marca, godz. 18.00, Czytelnia imienia Sömmerringów w CSW

Wszechobecnego terminu 'postmodernizm' używano zarówno do opisu trendów w architekturze, socjologii czy filozofii, jak i gastronomii, medytacji czy kultury fizycznej. Jego kontrowersyjność i niejednoznaczność zdaje się tkwić już w samym określeniu. Bywa nazywany „tyranią wolności” lub „filozofią błazna”. Na najbliższym spotkaniu zastanowimy się co charakteryzuje ten nurt, który być może najbliżej określa naszą współczesną kondycję i kształtuje światopogląd oraz spróbujemy stworzyć słownik terminów dla niego podstawowych. Postaramy się odpowiedzieć sobie m.in. na takie pytania jak: czy w dobie postmodernizmu jest miejsce na rozgraniczenie kultury masowej od elitarnej? Czy skazani jesteśmy na postmodernistyczną ironię? Co dla twórcy oraz odbiorcy oznacza spełnienie postmodernistycznego snu o wolności?
Nie jest wymagana wcześniejsza znajomość filozofii.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz