sobota, 14 maja 2011

Dyskusja wokół książki Marii Solarskiej i Macieja Bugajewskiego

„WSPÓŁCZESNA FRANCUSKA HISTORIA KOBIET. DOKONANIA – PERSPEKTYWY – KRYTYKA”, EPIGRAM, BYDGOSZCZ 2009.wtorek, 17 maja 2011 r., godz. 16.45
Udział wezmą:
dr Maria Solarska (IH UAM)
dr hab. Maciej Bugajewski (IH UAM)
dr Aleksandra Derra (IF UMK)
dr Aneta Niewegłowska (IHiA UMK)
Prowadzenie:
dr Tomasz Falkowski


Czy „świat kobiet” byłby „światem bez historii”? Odpowiedz, jakiej udziela nam na to pytanie tradycyjna historiografia, zdaje się być twierdząca, albowiem w świetle większości prac historycznych tym, kto tworzy historie, jest przede wszystkim mężczyzna: król, wódz, żołnierz, polityk, kupiec itd. Jednakże od pewnego czasu obserwujemy liczne próby badawcze, które starają się ten obraz zmienić. W obrębie dyscypliny historycznej wyłoniła się „historia kobiet” usiłująca przywrócić kobiecie należne jej miejsce w dziejach. Ale w grę nie wchodzi tu tylko wymiar badawczy.
„Historia kobiet” to także praktyka tożsamościowa, głos we współczesnych debatach na temat nierówności społecznej, myśl zaangażowana politycznie...
Na przykładzie historiografii francuskiej chcielibyśmy przyjrzeć się bliżej ambicjom, dokonaniom i perspektywom tej nowej historii.


Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz